کمک به دانش آموزان زلزله زده غرب کشور

شرکت برنوپارس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، بسته های حمایتی ازجمله البسه شال گردن را برای کمک به تسکین آلام آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تامین بخشی از نیازهای زمستانی دانش آموزان سرپل ذهاب ارسال نمود.