سخن مدیرعامل

به نام خدا

در دنیای پرشتاب امروز سازمانهایی درعرصه رقابت باقی خواهند ماند كه خلاقیت و نوآوری را سرلوحه كار خود قرار داده، انعطاف پذیری و واكنش مناسب در مقابل تغییرات بیرونی و درونی را بعنوان بخشی از استراتژی های كسب وكار خویش لحاظ نمایند.

بی شك حفظ دستاوردهای گذشته، نیازمند توسعه و ایجاد ساختار در حوزه های جدید كاری در کنار حضور در فضای كسب و كار داخل و خارج از كشور همراه با ضرورت نگرشی جامع را به تمامی عوامل پیشرفت از جمله ارتقاء مستمر كمی و كیفی محصولات، بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین دنیا را طلب میکند.

امروز شركت برنو پارس منطقه آزاد انزلی گامی نوین را در عرصه كسب وكار خویش آغاز كرده است و در این راستا كیفیت را حق مشتری و لازمه انجام كار حرفهای دانسته و خود را ملزم به تامین آن میداند و بر این باور میباشد كه این امر محقق نخواهد شد مگر اینكه “رضایت مشتری” و”رعایت استانداردهای فنی و مهندسی” را سرلوحه كار خود قرار دهد.

در تبیین رویکرد انجام پروژه ها و تدوین راه حل های پایدار، توجه ویژه به نیازها و اهداف مشتریان جزو اصول ماست. همچنین تعهد به کیفیت، تعامل مستمر با مشتریان و آموزش مداوم کارکنان از ارزش های اصلی ما محسوب میشوند. در همین حال بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و توسعه فناوری از راهبردهای اصلی ما هستند. ما همواره درصدد هستیم که با ایجاد یک محیط کاری سرشار از مشارکت که موجب حضور کارکنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها شود، زمینه های رشد خلاقیت و فرهنگ نوآوری را در شرکت ایجاد کنیم. ما با برخورداری از نیروهای کار متعهد و دانش آموخته که از سرمایه های اصلی شرکت محسوب میشوند به خود میبالیم.

امید آن داریم كه این مسیر پر فراز و نشیب كه مشكلات و موانع زیادی پیش رو دارد با همت، پشتكار، توكل و تلاش بیش از پیش كلیه همكارانم در خانواده بزرگ برنو هر چه سریعتر و بهینه تر به مقصود  برسانیم.

عشــــق را در جـــــان خود پرورده ایم
هفــت گوهـــــر ارمغـــــان آورده ایم
هفت جام از هفـت سـاقی هفت دست
تا رویم از نو به میــدان، مسـتِ مسـت