خط مشی کیفیت شرکت برنوپارس

این شرکت در راستای اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود به منظور ایجاد مزیت تجاری با تحقیق برای شناسایی فرصت های نوین، خط مشي کیفیت خود را به شرح ذیل تعیین نموده است:

  • شناسايي و رفع نيازهاي تمامی ذینفعان به ویژه مشتريان در راستاي افزايش رضايت آنها.
  • انتخاب و به کارگیری عرضه کنندگان و تامین کنندگان صاحب صلاحیت و برقرای ارتباط سودبخش با آنها.
  • ارتقاء سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران.
  • ایجاد بستر­ها و زیرساختهای مناسب و همچنین بهبود زير­ساختهای موجود در راستای تسهیل فرآیند­ها و تامین امنیت شیکه داده ها جهت نیل به اهداف شرکت.
  • مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی و همچنین آموزش نیروی انسانی در جهت رشد و ارتقاء دانش علمی و فنی پرسنل و افزایش بهره‌وری سازمان.
  • بهبود مستمر فرايندهاي سازمان از طریق برنامه ریزی، پایش و نظارت بر اجرا، اصلاح و به روزرسانی آنها.
  • ثبت و مستندسازی دقیق اسناد و سوابق مالی به نحوی که همیشه اسناد به روز و قابل استفاده باشند.
  • بررسی و مطابقت حقوقی تمام فعالیت های شرکت با قوانین جاری و صیانت از حقوق و منافع شرکت.

مديريت ارشد شرکت برنو پارس ضمن بازنگري دوره اي اين خط مشي و نيز تعهد به بهبود مستمر، اثر بخشي و برآورده كردن الزامات مربوطه، اين خط مشي را چار­چوبي براي تعيين و بازنگري اهداف قرار داده است. بدين منظور اين خط مشي در دسترس تمامي كاركنان، تامين كنندگان و ذينفعان قرار گرفته و انتظار می رود ضمن درک کامل، خود را ملزم به اجرای مفاد آن دانسته و مشارکتی بی‌نظیر و مستمر در تحقق این اهداف سازمانی داشته باشند.