لطفا پیش از تکمیل فرم استخدام، به صفحه مدارک موردنیاز استخدام مراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق آن، از ارائه کلیه مدارک اطمینان حاصل فرمایید.

فرم استخدام - شرکت برنوپارس

ضمن سپاس گزاری از ابراز تمایل شما جهت پیوستن به خانواده برنوپارس، فرم ذیل را به طور کامل تکمیل و ارسال نمایید.
1 مشخصات فردی
2 سوابق تحصیلی و شغلی
3 مهارت ها
4 علایق و ویژگی ها
5 معرف و رزومه