نیازمندی های شغلی

رسته مورد نیاز
شرایط احراز
فروش و بازاریابی –          حداقل 4سال ســابقه کار مرتـبط با فروشــندگی حرفــه‏ ای

–          توانایی سازماندهی و نظارت بر فرایندهای فروش و بازاریابی

–          ســابقه آشـنایی با بازار محصــولات پلیمـیری پتروشــیمی

–          دارای قابلیت مذاکره و حل تعارض در راستای جذب مشتری

–          دارای روحیـه کـار تیـمی و تعـامل گـروهی

کارشناس بازرگانی خارجی
 • مسلط به امور تجارت و بازرگانی خارجی و داخلی
 • آشنا به فرآیندهای گمرکی
 • آشنا به فرآیندهای سازمان بنادر و کشتیرانی
 • تسلط به امور ترخیص و ثبت سفارش
 • تسلط به فرآیند امور حمل و نقل و تحویل کالا
 • تسلط به حوزه برنامه خرید و سفارش
 • تسلط به فنون مذاکره و دارای روابط اجتماعی مطلوب
 • آشنا به تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی
 • تسلط به نرم افزارهای Office
 • آشنا به روشهای گزارش دهی
 • دارای روحیه پیگیری تا حصول نتیجه

داشتن موارد ذیل جهت جذب امتیاز محسوب میشود:

 • آشنایی به زبان انگلیسی
 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در حوزه بازرگانی
 • دارای سابقه فعالیت در زمینه صنایع پلیمری و شیمیایی