کاربرد پلی یورتان در ضد آب شدن سازه ها

در ساخت سازه های مسکونی همواره موضوع نشت آب جز مهمترین چالش ها بوده و آثار مخربی بر روی سازه ی ساختمانی دارد..البته سازندگان هم در پی آن بودند که بتوانند با بهترین مواد این مسئله را که عللی از جمله عایق بندی ناکافی،طراحی ضعیف،کم بودن بتن و یا عملکرد ضعیف دارد را حل کند.

طیف گسترده ای تکنیک ها و محصولات برای کنترل نفوذ آب استفاده میشود که میتوان به تزریق رزین اشاره کرد.تزریق رزین ها از جمله روش هایی ست که معمولا برای حل نشت در سیستم ضداب استفاده میشود.

برای بررسی تاثیر رزین شرایط را شبیه سازی میکنیم

از دو مخزن برای شبیه سازی استفاده میکنیم.مخازن با اب پمپ شده پرشده اند و مقدار فشار آب اندازه گیری میشود

نتایج حاکی از آن است که در ورت عدم استفاده از سیستم ضدآب توانایی عناصر بتونی در برابر جریان آب ناکافی است.با این وجود در هنگام استفاده از عایق های ضد آب نفوذپذیری بتن کمی کاهش می یابد.بطور خاصتر استفاده از رزین پلی یورتان بطور قابل ملاحظه ای میتواند نشت اب را متوقف کند.

رزین های پلی یورتان طوری طراحی شدند که با آب گسترش می یابند تا بطور دائم عبور اب از طریق ترکها یا حفره ها را مسدود میکنند.

https://www.sciencedirect.com/