ویژگی مطلوب بتن پلی یورتانی

بتن فوم پلی یورتانی نوعی بتن هوادهی شده سبک وزن است که عمدتا از خمیر سیمانی یا ملات تشکیل شده و حداقل ۲۰ درصد از حجم آن بعنوان هوا تشکیل میشود

بتن فومی گستره ی وسیعی از چگالی(Kg/m31600-400) و مقاومت فشاری دارد(۱-۲۵MPa)

با افزودن میکروسیلیکا و sio2 این مقاومت افزایش میباد.این افزایش قدرت نشان میدهد که این بتن کف دار برای استفاده در مصالح ساختمانی و ساختاری با هدف تحمل بار رضایت بخش است.

https://www.sciencedirect.com/