سخن مدیرعامل

به نام خدا

در دنیای پرشتاب امروز سازمانهایی درعرصه رقابت باقی خواهند ماند که خلاقیت و نوآوری را سرلوحه کار خود قرار داده، انعطاف پذیری و واکنش مناسب در مقابل تغییرات بیرونی و درونی را بعنوان بخشی از استراتژی های کسب وکار خویش لحاظ نمایند.

بی شک حفظ دستاوردهای گذشته، نیازمند توسعه و ایجاد ساختار در حوزه های جدید کاری در کنار حضور در فضای کسب و کار داخل و خارج از کشور همراه با ضرورت نگرشی جامع را به تمامی عوامل پیشرفت از جمله ارتقاء مستمر کمی و کیفی محصولات، بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین دنیا را طلب میکند.

امروز شرکت برنو پارس منطقه آزاد انزلی گامی نوین را در عرصه کسب وکار خویش آغاز کرده است و در این راستا کیفیت را حق مشتری و لازمه انجام کار حرفهای دانسته و خود را ملزم به تامین آن میداند و بر این باور میباشد که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه “رضایت مشتری” و”رعایت استانداردهای فنی و مهندسی” را سرلوحه کار خود قرار دهد.

در تبیین رویکرد انجام پروژه ها و تدوین راه حل های پایدار، توجه ویژه به نیازها و اهداف مشتریان جزو اصول ماست. همچنین تعهد به کیفیت، تعامل مستمر با مشتریان و آموزش مداوم کارکنان از ارزش های اصلی ما محسوب میشوند. در همین حال بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و توسعه فناوری از راهبردهای اصلی ما هستند. ما همواره درصدد هستیم که با ایجاد یک محیط کاری سرشار از مشارکت که موجب حضور کارکنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها شود، زمینه های رشد خلاقیت و فرهنگ نوآوری را در شرکت ایجاد کنیم. ما با برخورداری از نیروهای کار متعهد و دانش آموخته که از سرمایه های اصلی شرکت محسوب میشوند به خود میبالیم.

امید آن داریم که این مسیر پر فراز و نشیب که مشکلات و موانع زیادی پیش رو دارد با همت، پشتکار، توکل و تلاش بیش از پیش کلیه همکارانم در خانواده بزرگ برنو هر چه سریعتر و بهینه تر به مقصود  برسانیم.

عشــــق را در جـــــان خود پرورده ایم
هفــت گوهـــــر ارمغـــــان آورده ایم
هفت جام از هفـت سـاقی هفت دست
تا رویم از نو به میــدان، مسـتِ مسـت