شرکت برنوپارس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، بسته های حمایتی ازجمله البسه شال گردن را برای کمک به تسکین آلام آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تامین بخشی از نیازهای زمستانی دانش آموزان سرپل ذهاب ارسال نمود.

چهل و پنجمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق -  19 الی 28 آبان 1397 این نمایشگاه تحت حمایت وزارت تجارت عراق و شرکت سهامی نمایشگاه­ها و خدمات تجاری عراق با هدف ساخت و بازسازی کشور عراق پس از آزادسازی در محل دائمی نمایشگاه­های بین المللی عراق_بغداد در حوزه های ذیل برگزار گردید. صنایع ساختمانی صنایع غذایی صنایع پزشکی صنایع خودرو و لوازم یدکی نفت و پتروشیمی دارویی پوشاک و م...

شرکت برنوپارس دو نوبت در سال در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، مشارکت در امور انسان دوستانه و حمایت از دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته هزینه های بسته های حمایتی ازجمله کفش را صرف می نماید. برنو پارس امید دارد تا گامهایی هر چند کوچک به منظور توانمندسازی دانش آموزان عزیزی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرزمینمان رشد می کنند، بر دارد تا این کودکان و نوجوانان، آینده ای همراه با امید را برای خود و خ...